.

onsdag 1 maj 2013

Ponte VecchioPonte Vecchio (italienska för Gamla bron) är en känd bro från medeltiden som går över floden Arno i Florens, Italien. Den är känd för sina butiker, mestadels guldsmeder vilka ligger längs med hela bron. Ponte Vecchio är också Europas äldsta segmentvalvbro.
Bron anses först vara byggd under romartiden, och ursprungligen var den gjord av trä. Efter att den blev förstörd av en översvämning 1333 byggdes den upp på nytt 1345 och denna gång av sten. Taddeo Gaddi tros ha formgivit bron. Bron består av tre valvbågar, och mittenbågen har en spännvidd på 30 meter, medan de två bågarna på sidan har spännvidder på 27 meter. Höjden på valvbågarna ligger mellan 3,5 och 4,4 meter.
Bron har under hela sin existens varit värd för butiker och affärsmän (enligt legenden var det ursprungligen på grund av skattebefrielse), vilka visade sina varor på bord efter att ha fått tillåtelse av Bargello (en sorts borgmästare, en magistrat och en polishuvudman).
Det sägs att det ekonomiska konceptet "bankrutt" härstammar härifrån, när en handelsman inte kunde betala sin skulder, förstörde "rotto" soldater hans bord "banco" med varor. Den här handlingen kom att kallas "bancorotto" (förstört bord, möjligtvis kan det ha kommit från "banca rotta" som betyder "förstörd bank") Utan sitt bord kunde inte handelsmannen fortsätta sälja sina varor.
För att förena Palazzo Vecchio ( kommunhus, där en kopia av David står utanför, av Michelangelo ) med Palazzo Pitti, lät Cosimo I de Medici 1565 arkitekten Giorgio Vasari att bygga det kända "Corridoio Vasariano" ovanför. För att upprätthålla brons prestige, förbjöd han 1593 slaktare från att bedriva handel där, deras plats övertogs omedelbart av guldsmeder. Slaktarskrået hade haft monopol på butikerna på bron sedan 1442.
Till skillnad från alla andra broar i Florens förstördes inte Ponte Vecchio under andra världskriget av tyskarna den 4 augusti 1944. Främst på grund av en direkt order av Hitler. Åtkomligheten till Ponte Vecchio var i vägen för förstörelsen av byggnader på vardera sida om bron.
Bling

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.