.

tisdag 28 augusti 2012

Filippo Brunelleschi

1377 - 1446
Var en italiensk arkitekt under ungrenässansen.
Hans mest berömda byggnadsverk finns i Florens. Brunelleschi var den förste att formulera perspektivlagarna inom konst och arkitektur.
Brunelleschis mästerverk är kupolen till Florens domkyrka  Santa Maria del Fiore uppförd 1417 - 1434också den första kupol som uppförts i Italien sedan antiken.
Den gigantiska kupolen ca. 46 m bred, skulle ha varit omöjlig att uppföra med gotikens teknik, men Brunelleschi hade ingående kunskaper om romarnas valvteknik, förmedlad av den romerske arkitekten och arkitekturteoretikern Vitruvius

Det var dock med Ospedale degli Innocenti  " Hittebarnshuset " uppfört 1421 - 1444 som Brunelleschi åstadkom vad som brukar anses vara den första renässansbyggnaden.Hittebarnshuset var ett barnhem. 
En lucka som kallades, bebislucka, storkvagga eller hittebarnshjul var vanligt förr men finns även idag i vissa länder. 
Mamman kunde lämna över - oftast nyfödda - barn anonymt, som man sedan tog hand om. 
En orsak till att många barn övergavs i det förflutna, var att de föddes utanför äktenskapet, på senare tid att man helt enkelt inte kunde ta hand om barnet.


Vitruvius

Ev. Marcus Vitruvius Pollio
Var den romerske arkitekten och ingenjör som författade " De architectura libri decem " - Tio böcker om arkitektur.
Vitruvius levde under de första århundradet f.Kr och möjligen en bit in på första århundradet e.Kr.
Det är omdiskuterat i vilken omfattning Vitruvius texter användes praktiskt under antiken. Mellan hans egen tid och renässansen var de kända i olika avskrifter men applicerades aldrig i något praktiskt sammanhang.
Vitruvius argumenterar för att en arkitekt måste vara mer än byggnadskonstruktör. Han måste även ha kunskap i geografi, geologi, geometri och t.o.m musik för att bli framgångsrik.
För renässansen utgjorde de däremot grunden för periodens syn på arkitektur. Vitruvius verk var bland dom som trycktes redan under 1400- talet. Man har ansett att detta kom att utgöra idealet under renässansen och influerade bland annat Leonardo da Vinci, som ritade sin Vitruvianska man efter Vitruvius anatomiska beskrivningar. Vitruvius betydelse kom att bestå fram till upplysningstiden, men under industrialismen och en mer modern syn på arkitektur hade den minskat markant.

Santa Maria del Fiore

Basilica di Santa Maria del Fiore ( Heliga Marias blommas basilika )
är en katedral i Florens, säte för den romersk - katolska kyrkans ärkebiskop i Florens. 1296 anlitades Arnolfo di Cambio som arkitekt, han avsåg att bygga den största kyrkobyggnad som världen skådat byggd som en basilika. 
Kyrkan är berömd bland annat för sin stora kupol ritad av Filippo Brunelleschi Han vann den tävling som hölls om vilken som skulle skapa kupolen 1419

1864
hölls också en tävling om en ny fasad vilken vanns av Emilio De Fabris. Arbetet påbörjades 1876 och avslutades 1887. Den nygotiska fasaden i vit, grön och röd marmor bildar en harmonisk enhet med katedralen 
Giottos klocktornoch baptisteriet, men en del uppfattar det som överdrivet utsmyckat.fredag 17 augusti 2012

Jan van Eyck

Född ca. 1390 - död 1441 Flamländsk konstnär.

Två geografiska centra dominerar 1400- talets europeiska måleri.
Ungrenässansens Italien med bland andra, Masaccio och Sandro Botticelli och Flandern med Jan van Eyck.
I Italien ville konstnärerna återuppliva antikens gestaltning av den mänskliga anatomin med dess tämligen idealiserande drag. Därtill uppfanns 
Centralperspektivet och ett flertal målare sökte ge illusion av djup i sina målningar och fresker.
I Flandern däremot, inriktade man sig i första hand på en minutiös detaljrealism i framställandet av i första hand sakrala motiv, som uppvisade ett omfattande symboliskt innehåll.
I Flandern fick stafflimåleriet sitt genombrott, vilket ledde till att en nyrik borgarklass kom att utgöra ett mäktigt beställarskap. Målningarna som tidigare hade utförts på stora pannåer  eller som fresker, fick nu ett intimare format genom dukmåleriet.
Även måleritekniken utvecklades genom att Jan van Eyck förfinade oljemåleriet.
Jan van Eycks sannolikt mest kända målning är den symbolmättade 
Makarna Arnolfinis trolovning som på en och samma gång är ett dubbelporträtt av stor psykologisk insikt, en noggrant återgiven interiör och en av de största genremålningarna.
Storheten i Jan van Eycks genialitet framgår av hans sätt att framställa ett sådant motiv med den allra största klarhet och realism och ändå, av till synes vardagliga föremål, skapa en mystik som är så stor att den har trotsat alla tolkningsförsök.


Makarna Arnolfinis trolovning - Jan van Eyck

1434

Den italienske köpmannen Giovanni Arnolfini, som bodde i Bryssel, håller sin unga brud Jeanne de Chenany i handen. Den lilla hunden, tofflorna på golvet, frukten på fönsterbrädet, det ensliga vaxljuset, radbandet som hänger på en spik, golvbrädorna och mattan - allt är målat med samma precision som ett smycke. Jan van Eyck fick troligen uppdraget att måla denna bild till minne av den lyckliga föreningen. Konstnären har präntat orden " Johannes de eyck fuit hic " ( Jan van Eyck var här ) på den bortre väggen. Nedanför i spegeln bakom de trolovade, ses en tredje person som kan vara konstnären som bevittnar händelsen. Målningens släta yta har tillkommit genom lasyrer. Konstnären har lagt på flera tunna skikt av färgpigment blandat med linolja och därefter fernissat ytan. De olika tingen som radband, vaxljus mm. påvisar heliga aspekter.

Sånt här gillar jag :))) man ser en tredje person i spegeln, något som iaf. inte jag hade tänkt på, om jag inte hade läst om det. Coolt med texten. Finns säkert mycket mer, man kan se efter ett tag.
Bilderna går att klicka på.

Centralperspektiv

Eller enpunktsperspektiv är en teknik inom konsten för att antyda avstånd i målningar och teckningar. Denna form av perspektiv uppfanns av Filippo Brunelleschi i 1400- talets Italien.
Brunelleschi utarbetade ett system varigenom avstånd kunde framställas på ett vetenskapligt mätbart sätt. Nyckeln till detta system låg i iaktagelsen att alla parallella linjer, som löper genom rummet i rät vinkel mot motivet, tycks konvergera i en central ögonpunkt, flyktpunkt i höjd med betraktarens öga. De parallella linjerna kallas ortogonaler och ger ett geometriskt nätverk som definierar bildrummet. Brunelleschis upptäckt kom att höja målarkonsten till vetenskap.
I en landskapsmålning har beroende på placering i landskapet, olika byggnader olika flyktpunkter. Ofta målas då en byggnad i målningen, just med centralperspektivet och ger då en plats att - som det upplevs - vila ögonen på.

Huset Medici

     

Medicis heraldiska vapen 

Huset Medici var en italiensk adelssläkt som hade stort inflytande under den italienska renässansen.
1397 Grundades Medicibanken av Giovanni di Bicci de´ Medici.
Familjen blev rikare och fick därför mer makt och grep makten i Florens 1434 genom Cosimo de´Medici, Giovannis son. Familjen kom att hålla stort politiskt inflytande under de kommande århundraden, mycket tack vare sin bank, som var den största i Europa under 1400- talet.
Detta inflytande kom att utökas från Florens till en större del av Italien och kontinenten.
Med deras rikedomar hjälpte de till med att sponsra den italienska renässansens födelse.
Grunden till sin förmögenhet fick dom genom att några i Medicifamiljen var framträdande inom textilhandeln under 1300- talet.

måndag 13 augusti 2012

Giorgio Vasari


1511 - 1574 
Italiensk konstnär, historiker, arkitekt, krönikör, författare. Myntade termen " Gotisk " och 
 ordet " Renässans " 
Namngav målningen Mona Lisa, vän med Leonardo da Vinci.
Ritade museet  Uffizierna  konstmuseum i Italien.
Vasaris mest kända verk The Lives " Berömda renässanskonstnärers liv "
är en bok som granskar renässansens målare, arkitekter och skulptörer från Italien. Eftersom han kände flera av konstnärerna, blev det många levande och bra biografier. Den ger läsaren en bra bild av hur konstnärer arbetade under ekonomiska förutsättningar.
Innehåller totalt  24 konstnärer.

Uffizierna

Konstmuseum i FlorensUffizierna anses vara ett av världens främsta och äldsta konstmuseer. Museets mest kända verk är
 " Venus födelse " av BotticelliGiorgio Vasari inledde byggnaden av palatset 1560 på uppdrag av Cosimo l de´ Medici som administrationskontor. Namnet Uffizi betyder kontor.
Bygget stod färdigt 1581. Allteftersom åren gick blev delar av palatset använt som lagerplats för några av de många konstskatter som Medici samlade på sig. Efter ätten Medicis styre förblev konstskatterna kvar i Florens. Galleriet har varit öppet för besökande sedan 1600-talet, och 1765 öppnades det officiellt för allmänheten.

lördag 11 augusti 2012

Biblioteca Medicea LaurenzianaFlorens i Italien.
Är en känd förvaringsplats med över 11000 manuskript och 4500 tidigt tryckta böcker. Biblioteket byggdes i klostret Basilica di San Lorenzo di Firenze under utformning och tillsyn av påve Clemens VII. 
Arkitekturen planerades och byggdes av Michelangelo Buonarroti 1525

fredag 10 augusti 2012

Michelangelos Pietá


Michelangelos
Pietá   1499
Betyder  fromhet, ömhet, barmhärtighet
Skulpur i marmor, finns i Peterskyrkan i Rom

Föreställer en sörjande Jungfru Maria, vid sin döde sons kropp.
Maria framställs som väldigt ung, nästan yngre än Jesus. En teori är att Michelangelo hade sin mor i tankarna när han skapade Jungfru Maria. Michelangelos mor dog när han var bara sex år gammal.
1972 klättrade en sinnessjuk våldsman upp på Pietá och började slå på den med en hammare. Han åsamkade skador på hennes arm och i hennes ansikte. Det var dock möjligt att laga statyn.
Nu förvaras Pietá bakom skottsäkert glas, för att den ska bevaras till kommande generationer.

Michelangelo


Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni 
1475 - 1564
Italiensk målare, skulptör, poet, arkitekt.
Högrenässans.
Michelangelo föddes i Caprese, där fadern var den högste florentinske ämbetsmannen. Han fick sin skolning i Florens, först i freskoteknik genom Domenico Ghirlandaio och sedan under Lorenzo il Magnificos beskydd, i Mediciskolan, där hans talang för skulptur upptäcktes. 

Efter sin beskyddares död begav sig Michelangelo först till Bologna och sedan till Rom, där han vid 24 års ålder utförde sitt skulpturala mästerverk Pietà 1499 som finns i Peterskyrkan

Vid återkomsten till Florens, högg han för stadens räkning den 5,17 meter höga statyn David i vit marmor. 1504


Statyn stod placerad på Piazza della Signoria ( torg ) framför Palazzo Vecchio i Florens, där står idag en kopia av statyn. 

Andra verk från denna period är Bryggemadonnan, målningen den Den heliga familjen och utkastet till en fresk, Slaget vid Cascina framställd i tävlan med Leonardo da Vinci. Detta viktiga verk förstördes, men inte tidigare än att studierna av nakna män inbegripna i våldsam strid hade påverkat många konstnärer på ett sätt som kom att leda fram till manierismen (  konstnärer som visade överdriven skicklighet, virtuositet och nyckfullhet )

Sixtinska kapellet ( påvens privata kapell i Vatikanen ) är utsmyckat med fresker, bla. 

Skapelsen av Adam 


Yttersta domen


År 1546 utnämndes Michelangelo till chefsarkitekt för Peterskyrkan och hade överinseende över själva uppförandet av kyrkan och arbetet på andra byggnadsprojekt. Peterskyrkans kupol och västparti bär hans signum.

Den 10 Mars 1564 begravdes han i Basilica di Santa Croce di Firenze, Florens.

Renässans

Var en kulturrörelse som växte fram i Italien under 1300-talet och som nådde Sverige på 1500-talet. Stilen anses utgöra övergången mellan medeltid och den nya tiden. Människorna hade levt med teorin att allt gradvis blev sämre, men med renässansen föddes hopp om en bättre framtid och en tro till den mänskliga förmågan och hennes framsteg.
" Pånyttfödelse "
Florens var ett centrum för den italienska renässansen. Där styrde den mäktiga ätten Medici, som var beskyddare åt konstnärer och skulptörer - bland annat åt Michelangelo.
Några av dom mest berömda renässansbyggnaderna är domen i Florens, Peterskyrkan i Rom och Sixtinska kapellet.
Epoken kan indelas i perioderna
* Ungrenässans - när renässansen inleddes
* Högrenässans - 1500 - 1530
* Senrenässans - 1530 - 1600
Stilen kännetecknas av en klarare och öppnare syn på världen med ökat intresse för naturvetenskap och upptäcktsresor till andra världsdelar. Samt att målerierna blir mer realistiska, både vad det gäller perspektivet i rum och landskap. Samt porträtt och människokropp. Några av de största renässanskonstnärerna var flamländaren Jan van Eyck
Tyska konstnären Albrecht Durer, italienarna Rafael Santi,  Michelangelo och Leonardo da Vinci
Inom den svenska arkitekturen uppfördes flera renässansslott bland annat Kalmar slott
Vadstena slott och Gripsholm.

torsdag 9 augusti 2012

Lite om mej och bloggen

Jag hade aldrig någon tanke på att läsa vidare efter gymnasiet. Jag har heller inte läst speciellt mycket böcker när jag var ung. Rest har jag heller inte gjort. Livet har varit ganska destruktivt och jobbigt. Med missbrukande föräldrar när jag växte upp, och senare i livet har jag själv haft problem. Däremot har den resan ifrån eländet varit en skola. Nu har jag varit nykter i 14 år,  något jag trivs med. Tankar som vad jag skulle kunna ha gjort dyker upp, något som kanske har med åldern att göra. Man tittar tillbaka på livet, kanske för att livet har varit väldigt ledsamt, och flera år har använts till att hela, förändra, få ett värdigt liv. Det kan ju låta som att allt i drogvärlden eller när man mått som sämst varit enbart elände. Så är det inte, jag har träffat många härliga människor som har haft mycket empati, varit musikaliska, tekniska, kreativa överhuvudtaget under den tiden. Men de negativa konsekvenserna som blir och hur droger förstör människor, är väl vad det livet till största delen handlar om :/ Men man förstår kanske inte det förrän långt senare, sett med nyktra ögon.
Men vad är det som är försent att göra ? Det finns möjligheter oavsett ålder och hur man mår. Det handlar kanske mer om rätt nivå. 
Sjukpensionär är jag, och har en son som flyttade hemifrån för några år sedan. Jag har accepterat min situation, men jag saknar stimulans. Tidigare ersatte nog drogerna mycket av den biten och bedövade naturligtvis det svåra. Men det har också varit fullt upp med annat, och jag har haft nog med mej själv och mitt tillfrisknande att bli drogfri.
Jag är nyfiken och rastlös de dagar som livet känns lite lättare. Men är man begränsad i kropp, psyket och med pengar, så är det inte alltid så lätt att hitta stimulans.
Jag har också  lätt för att gå in i saker lite för mycket, för att efter ett tag känna att jag inte riktigt orkar. Tror det kommer från barndomen. För mycket ansvar, att alltid bita ihop och aldrig känna efter, blev naturligt för att orka och överleva. Det finns fortfarande rester av det i mej, som då senare i livet tog ut sin rätt. I depressioner, självskadebeteende och droger. Men det var då, tiden läker kanske inte allt, men konstigt nog mycket :) Tiden det tar, är inte alltid så lätt att acceptera :/ 
Idag bestämmer jag själv över de val jag gör.
Men oavsett ork, så finns behov av att känna mening i livet, något som tar mej framåt. Jag var på en föreläsning för många år sen, en beteendevetare sa att en missbrukare har lika stort stimulansbehov som en fallskärmshoppare. Det är naturligtvis olika från en människa till en annan, men lite grann kan jag känna igen mej i det. Jag vill ha något som får skallen att vakna till :) Att hitta något som är positivt, handlar det naturligtvis om idag. Tidigare blev det galenskap när livet kändes grått.  Intressen har dykt upp som jag inte haft en aning om att jag skulle intressera mej för. Det bästa exemplet på det är datorer. Musik och att skriva gillar jag och det har funnits med mej hela livet oavsett hur jag har mått. 

Det började med att jag satt och tittade på tv. Det handlade om olika byggnader. Operahuset i Oslo, en kyrka i Reykjavik " Hallgrimskirjka " Riksbankshuset i Stockholm. När dom byggdes, olika stilar, tankar bakom, material mm. 
Sen följde jag en engelsk serie som handlat om slott och herrgårdar. Man fick veta vilka som hade bott där, hur dom levde och hur det hade byggts om, allt eftersom gårdarna bytt ägare.  
Likadant har det varit när jag tittat på program om konst, jag lyssnar som ett litet barn. 
Känslan av  jag vill veta mer !! har vuxit sig starkare med tiden. Jag tycker det är väldigt stimulerande och intressant.

Jag gillar allt som har med färg och form att göra. Tankar bakom en byggnad eller målning. Hur ljuset faller, olika vinklar, om tex. en byggnad ligger nära vatten och kanske kommer att ses av människor som kommer med båt. Detaljer som den som skapat har tagit med i beräkningarna. För att inte tala om budskap och symboler som kan finnas :) 
Bara genom att fota så ser man hur mycket som kan förändra en bild. Tid på dygnet, sol, mulet, innan oväder och olika vinklar.

Därför har jag bestämt mej för att läsa lite historia, konst, intressanta personer och om olika byggnader. 
Behöver jag en blogg för det ? 
Ja, jag kommer säkert få aha upplevelser som jag känner att jag vill dela med mej. Kanske kommer jag hitta fler ämnen, eller något som jag vill gå djupare in i. Som jag kommer fylla på med allt eftersom jag läser. Bloggen ska vara en liten morot, skriva ner ( man lär sig också genom att skriva ) och se vart det här tar vägen. Ett inte alltför stort mål som kan vara möjligt nån gång, är att kunna besöka någon stad och se något jag läst om. Men det är inte det viktigaste, utan jag vill jag ha ett liv som känns meningsfullt. 
En skola i miniatyrformat, där jag själv väljer vad jag vill läsa i min egen takt.
Jag letar ofta upp det jag vill läsa om på nätet, men lånar böcker emellanåt också. Ibland stämmer inte årtal och ingen kan väl veta säkert hur och vad som egentligen stämmer. I gamla böcker - läste jag - förskönar man gärna personer, och ibland dyker nya uppgifter upp som man inte har vetat tidigare. Så det jag hittar får man läsa som - det är vad man tror  iaf - Vitsen är ju också att jag samlar det som intresserar mej på ett ställe.

Nu kan man säkert ta vilken konstnär, byggnad eller slott som helst och hitta böcker som skulle räcka livet ut att läsa om, men riktigt så ingående kommer det inte att bli, utan lite allmänt om det som intresserar mej. Kommentarer struntar jag i här på den här bloggen.
Bling
Läser nu, eller har läst

10 Augusti 2012

Stilarter och epoker genom tiderna

Renässansen.
Betyder " pånyttfödelse " 

Michelangelo
St.Peterskyrkan i Rom
Petersplatsen
Giovanni Lorenzo Bernini
Biblioteca Medicea Laurenziana
Leonardo da Vinci
Huset Medici
Jan van Eyck
Giorgio Vasari
Uffizierna
Filippo Brunelleschi
Vitruvius
Santa Maria del Fiore
Rafael
Hans Holbein d.y
Märkligt  i tavlor. Symboler, budskap
Palazzo Pitti
Ponte Vecchio
Tizian
Benvenuto Cellini
Berömda renässanskonstnärers liv - Giorgio Vasari