.

fredag 3 juni 2016

Katedralen i Florens

Santa Maria del Fiore, som det går att läsa om här-->> Santa maria del fiore

visade dom en intressant dokumentär om häromdan och som finns på Svtplay, går att se till den 11 Juni
så jag lägger ut den länken --> Katedralen i Florens

Bling

fredag 20 februari 2015

Sandro BotticelliHan namn var egentligen, Alessandro di Mariano Filipepi. Han föddes 1445 ( i några böcker står det 1444 ) och var son till en garvare. Han gick först i guldsmedslära, men sattes i målarlära vid femton års ålder i Fra Filippo Lippis verkstad, då denne arbetade på de stora freskerna i katedralen i Prato. Det är möjligt att Botticellis pensel försiktigt övade på dessa väggar. Han förblir i alla fall för alltid präglad av inflytande av denna munk, som lär ha fattat sympati för honom.
Men den unge mannen avslöjar en vetgirighet, som inte stillas av en enda lärare. År 1470 finner man honom hos bröderna Pollaiuolo, där han av Antonio lär sig nakenmåleri och att tolka mytologin. Strax därefter lånar han den noggranna modelleringen och en viss tendens att göra ansiktena gåtfulla av Andrea del Verrocchio
1473 träder Botticelli i tjänst hos familjen Medici, samtidigt som den mognadsperiod inleds, som skulle få honom att befria sig från tidigare inflytanden. Liksom Filippo Lippi målar han madonnor på Tondo ( " Tondi " är runda tavlor av florentinskt ursprung, som från början helt enkelt var brickor, där man lade sötsaker och presenter till kvinnor som just fött barn. Man brukade dekorera framsidan med heliga, historiska eller mytologiska scener enligt givarens smak. På  den andra sidan målades de båda makarnas vapen. Därefter hängde man ofta upp brickorna på väggen. ) men han ger dem ett mycket personligt uttryck. En smärtsam föraning som kontrast till barnets frid, Det är särskilt fallet i Maria och barnet omgivna av helgon,


 Jungfru Maria i    " Magnificat"  1481-1485   Uffizierna  


och Konungarnas tillbedjan ca. 1475  Uffizierna


där konstnären avbildar sig själv längst till höger i en vid gul mantel. De heliga tre konungarna och deras följeslagare är alla Medicier. Den gamle Cosimo på väg att kyssa Jesusbarnets fötter. Bakom honom den giktburne Giovanno, Giuliano, Lorenzo il Magnifico, och ett följe av vänner, poeter, konstnärer och parasiter.

Vid tretttiosju års ålder 1481 kallades han till Rom av påve Sixtus IV för att dekorera Sixtinska kapellet. Han målar tre fresker - Renandet av de spetälska,  Jesu frestelse, scener ur Mose liv och Bestraffningen av Korah, Dathan och Abiron. 

År 1482 återvänder han till Florens. Han har ett välgrundat anseende och han inleder en nära vänskap med humanister, filosofer och diktare runt Lorenzo il Magnifico. Och nu slår hans personlighet ut i full blom, vilket bekräftas av hans berömda mästerverk 

Våren   ca. 1482  Uffizierna FlorensVenus födelse ca. 1485    Uffizierna Florens År 1486 beger sig Botticelli till en kusin till Lorenzo il Magnifico, Lorenzo Tornabuonis villa, för att pryda den med fresker till ett bröllop. Man återfann dem på 1800- talet under ett kalklager och de fördes till Louvren. Dramatiska omständigheter gjorde att  de kom att bli Botticellis sista hedniska verk.

Bakom sin vetgirighet dolde han en orolig själ, redo att undergå Savonarolas djupgående inflytande. Från 1491 - 1498 dominerade denne reformator och dominikanermunk Florens, först moraliskt, sedan även politiskt. Han predikade ånger och bot som reaktion mot de vällustiga seder som fått härska dittills. Botticelli överlämnar sig utan förbehåll i hans våld, och blir en piagnoni ( gråtare ) d.v.s en av hans anhängare, varpå han kastar sina verk på fåfängans bål, som den skräckinjagande munken uppfört år 1497. Savonarola anhålls så småningom, torteras och bränns slutligen på bål som kättare på Piazza della Signoria.

Skakad av detta vill Botticelli i sin konst förbli ett vittne och en lärjunge till den besegrade. I Marias kröning, en altartavla utförd för kyrkan San Marco, upptäcker man att Botticelli förkastar de nya tekniska framstegen och i sin sista målning

The Mystical  Nativity  -   Den mystiska födelsen 1501


avstår han t.o.m från noggranna proportioner och perspektivet. Längst upp placerar han en inskrift på grekiska, där han uttrycker den förhoppning han fortfarande har, att hans andlige lärares ideer slutligen ska segra." Denna bild målades av mej Alessandro, mot slutet av år 1500, under Italiens oroligheter i den tid, då Satan släpps lös på jorden i tre och ett halvt år. Då denna tid är förbi, fängslas djävulen åter enligt kapitel tolv och vi ska trampa på honom som i denna tavla "

Trampa på honom som i denna tavla
, funderade jag på.. och lär väl fortsätta fundera på, om det är Satan till vänster ;)Denna profetia, som inte döljer hans förtvivlan, skulle Botticelli bära på fram till sin död 17 Maj 1510, då var han sextiosju år.


Bling


Girolamo SavonarolaFödd  1452 i Ferrara, död 1498 i Florens, var en italiensk dominikan och botpredikant.
Girolamo Savonarola föddes i en gammal borgarsläkt. Modern Elena hette Bonacossi, som var en adelssläkt, och hennes far var troligen den Alberto Bonacossi som tjänade påve NicolausV.
Fadern Niccolò arbetade med penningväxling och farfadern Michele var livmedikus åt huset Este, och det var med honom Girolamo växte upp. Han visade tidigt begåvning, och studerade Bibeln, filosofi och medicin vid universitetet i Ferrara. 1468 avled farfadern, och fadern gick i konkurs, varför Girolamo tvingades avbryta sina studier.
Redan i 20-årsåldern hade han sin övertygelse klar. Han avskydde renässansen, ansåg att kyrkan var ett horhus, och att girigheten styrde i den rådande religionen. Dessa känslor växte till ett okuvligt hat och en beslutsamhet att förändra världen. Han skrev detta år dikten De Ruina Mundi (Om världens undergång) och 1475 De Ruina Ecclesiai (Om kyrkans undergång)

I dessa framkommer hans strängt återhållsamma ideal och hans fördömande av kyrkan.
Efter en predikan 1474 kände han sig kallad att dra sig undan världen, vilket ledde till att han året därpå inträdde i dominikanerorden vid San Domenico i Bologna. Där fullföljde han sin utbildning och blev en av de ledande thomisterna.
Omkring 1480 sändes han av klostret till Florens, men fick inget gehör som predikant där, så han återvände till Bologna och fortsatte sin akademiska karriär. Under vistelsen i Florens hade han agiterat mot Lorenzo de' Medici och dennes hov och hedniska konstintresse. Trots misslyckandet i Florens gav han inte upp utan fortsatte som predikant i Norditalien, och med tiden började folk ta till sig hans budskap. Från 1486 blev han alltmer apokalyptisk i sina predikningar och färgades av Uppenbarelseboken. Gud skulle se samtidens utbredda synd och döma människorna. Rykten om Savonarola spred sig till Florens, där han tack vare en rekommendation av Giovanni Pico della Mirandola fick en ny chans 1489. Florens skulle bli hans framtid och hans slutliga dom.


Savonarolas egentliga genombrott i Florens var en adventspredikan om den nära förestående domedagen 1490 i San Marco, som drog många åhörare. I sina anföranden och även i handling, tog han avstånd från Medici, fastän de hade gynnat klosterväsendet och kyrkan. Savonarola blev för sin adventspredikans skull inbjuden att predika i Santa Maria del Fiore under fastan 1491, där han höll många revolutionära anföranden och begärde att kyrkan skulle byggas upp igen från grunden. Trots allt blev Lorenzo de' Medici hans skyddspatron. 
Savonarola steg i graderna inom församlingen och blev prior ( klosterföreståndare )
Under hans ledning ökade antalet bröder i klostret från 50 till 238, av vilka många tillhörde Florens förnämsta familjer. Han kom i allt högre grad att betraktas som en profet.
Lorenzo de' Medici avled 1492 och efterträddes av sin son Piero de' Medici. Efter två år intog Karl VIII av Frankrike Florens, och fredsvillkoren var sådana att folket gjorde uppror mot Medici, som tvingades fly. Savonarola hade träffat kungen tidigare, under en delegation han gjort till Frankrike, och han hade varnat för att Frankrike skulle bli Florens fall. Den politiska belägenheten som följde har avhandlats ett flertal gånger, eftersom det var en av de tidigaste demokratiska republikerna under modern tid, med en osedvanlig författning. Savonarola, som var en folkhjälte, hade inte den högsta positionen i Signoria, men hans inflytande var så omfattande, att han rätteligen kan sägas ha varit Florens ledare. Florens, predikade han, skulle bli det nya Jerusalem, varifrån det interna fördärvet i kyrkan skulle krossas. Under hans inflytande, brändes ”syndens redskap” allt från spel, till musikinstrument och böcker.
Hans eldiga tal och upproriska ståndpunkter, gjorde att han kom i konflikt med påve Alexander VI. Den 25 juli 1495 begärde påven att Savonarola skulle försvara sina utfall mot honom och mot kurian, men Savonarola uteblev. Samma år förbjöds Savonarola att predika och hans kongregation hamnade under en annan förvaltning. Detta ledde till att Savonarolas hat tilltog i styrka, och han försökte nu driva folket mot Rom. Den 12 maj 1497 blev han bannlyst, men fortsatte att dela ut nattvarden och predika i Kyrkan.

Florentinarna började emellertid att ifrågasätta Savonarolas auktoritet. Den 1 mars 1498 tillträdde Arrabbiati, ett parti som var i opposition till Savonarola, i Signoria. En franciskanermunk, Francesco da Puglia, utmanade Savonarola den 25 mars 1498, på ett eldprov för att testa kritiken mot påven, och datum sattes till den 7 april. En stor mängd människor kom för att bevittna utmaningen, men då provet inte blev av, förbyttes förtroendet för Savonarola i hat. Stora folkmassor stormade hans kloster 8 april, tillfångatog honom och hans närmaste män, Domenico Buonvicini och Silvestro Maruffi. Republiken sände bud efter en påvlig delegation för att ställa Savonarola inför rätta, och alla hans anhängare avsattes från sina ledande positioner. Den 22 maj 1498 dömdes han till döden genom att hängas och därefter brännas på bål.


Målning av anonym konstnär

Savonarolas kvarlevor ströddes i floden Arno, så att hans anhängare inte skulle ha någon grav att gå till eller reliker att vörda. Platsen där han avrättades är utmärkt med en stenplatta på Piazza della Signoria


och i Ferrara finns en staty av honom.

Assassin's Creed 2

är ett dataspel som utspelar sig i Italien på 1400 - 1500- talet där kan man bla. se Savonarola brännas på bål  -->> Klick

och det finns flera klipp om man söker på Assassin´s Creed 2 Florens,

Synd att man inte är intresserad av dataspel  ;) men kul ändå att se byggnaderna.

Bling

Andrea del Verrocchio

( Andrea di Michele Cioni, kallad il Verrocchio ) Konstnär och guldsmed.

Född i Florens 1435, död 1488 i Venedig.

Sattes i lära hos guldsmeden  Francesco di Luca Verrocchio, vars namn han tog av tacksamhet mot denne och inledde sen sin bana som guldsmed. Inget föremål från denna tid har bevarats, utom reliefen med Johannes Döparens halshuggning för silveraltaret i Baptisteriet i Florens. ( 1477 - 1480 ) Därefter arbetade han som gjutare och utförde då flera statyer för Florens räkning.

År 1466 gav handelsmännen i Florens i uppdrag åt Verrocchio att utföra skulpturgruppen Kristus och den tvivlande Tomas för en yttre nisch i kyrkan  Orsanmichele.
Under mitten av 1470-talet ägnade sig Verrocchio främst åt skulpterande och utvecklade den florentinska stilen. Omkring 1478 avslutade Verrocchio

Bevingad kerub med delfin 


som idag finns i Palazzo Vecchio, och en grav för kardinal Fortiguerra i katedralen i Pistoia.

I Venedig upplevde han sitt livs kulmen och drama. Republiken ville hedra minnet av en av deras mest berömda kondottiärer ( legosoldat från senmedeltid till mitten av 1500 - talet. Lite nedsättande, en skrupelfri person utan moral, som utförde vilka tjänster som helst åt dem som betalar bäst ) Bartolomeo da Bergamo, kallad il Colleoini.
Verrocchio fick i uppdrag att resa en ryttarstaty av honom, 


den påbörjas 1481 och fullbordas först efter hans död 1488, av Leopardi. Än en gång befann sig Verrocchio ansikte mot ansikte med sin rival Donatello. Han hade nämligen rest den första ryttarstatyn sedan antiken, den med kondottiären Gattamelata.

Verrocchio hade en berömd verkstad, där han undervisade många elever. Bottecelli, Lorenzo di Credi, och framförallt Leonardo da Vinci. 
Verrocchios verkstad intog en stor plats i den florentinska konstens utveckling.


Kristi Dop 1472 - 1475 Uffizierna


Ängeln är är målad av Leonardo da Vinci - enligt några historiker, andra påstår att det inte stämmer :)


Madonnan med Johannes döparen och Donatusi katedralen  i Pistoia. 


Bling

torsdag 5 februari 2015

Berömda städer. Leonardo da Vinci 2 delar, Youtube

Lite tips för den som är intresserad :)

Det går en serie på kunskapskanalen Torsdagar 21.30 just nu som heter Berömda städer, så jag lägger ut länken till programmet som handlade om Florens ( kan ses t.o.m 21 Februari )   -->> Klick

När jag kollade runt lite på svtplay, så fick jag se att det sändes en dokumentär om Leonardo da Vinci förra året, som jag inte hade sett :/ den fanns ju inte kvar längre naturligtvis. Men dom två delarna fanns på Youtube, med svensk text :) ibland kan det löna sig att söka där.

Geniet Leonardo da Vinci del 1. -->> Klick

del 2. -->> Klick

Bling

onsdag 1 oktober 2014

Dam med hermelin Leonardo Da Vinci

Saker som tidigare har varit dolda i den berömda målningen ”Damen och hermelinen”
av Leonardo da Vinci 

                                                                 Czartoryskymuseet  i Krakòw                                    

har nu kommit upp till ytan. Anledningen är en ny teknik som forskare använder för att analysera konst.

Det är den franska forskaren och ingenjören Pascal Cotte som har gjort den revolutionerande upptäckten. Det tog honom tre år av analyser med ny ljusteknik för att han skulle bli säker på sin sak.
I 500 år har man trott att målningen alltid visat en dam och en vit hermelin. Nu visar det sig att hermelinen till en början inte fanns på målningen, skriver BBC


Hermelinen har sedan målats dit med grå päls och det är först i en slutlig version av målningen som hermelinen är vit.
Nu pågår intensiva analyser av vad det här kan bero på.
Tavlan tros ha målats mellan 1489 och 1490 och kvinnan som porträtteras heter Cecilia Gallerani. Hon var när målningen gjordes älskarinna till Ludovico Sforza som var hertig av Milano. Hertigen ska ha varit Leonardo da Vincis beskyddare i staden och kallades för ”Den vita hermelinen”
En teori om varför hermelinen har målats till på tavlan handlar till exempel om att det gjordes eftersom Leonardo ville smickra sin beskyddare. En annan teori är att Gallerani bad konstnären att lägga till djuret i målningen för att uppmärksamma sitt förhållande med hertigen.

Caroline Englund   DN

Bling

Marmorbrottet Carrara Toscana

Carraramarmor är en av världens mest kända typer av marmor som är vit eller blågrå. Carraramarmor är ett mineral från Italien som karakteriseras av den harmoniska utformningen av kristallerna och deras transparens och skarphet.

lite bilder -->stiljte.se

Den stora saudiska finansfamiljen Bin Ladin är nya ägare till världens mest kända marmorbrott i italienska Toscana 
skriver The Daily Mail. 

Marmorn i stenbrottet Carrara har brutits sedan romartiden och använts såväl till Michelangelos mästerverk David


som landmärket Marble Arch.Ett monument nära Speakers` Corner  Hyde Park, i den västra delen av Oxford Street, London


Köpeskillingen uppges vara 35 miljoner pund eller drygt 400 Mkr och för detta får Bin Ladin-familjen hälften av stenbrottet. Säljare är tre italienska familjer.
Att stenbrottet nu delvis hamnar i saudiska händer kanske inte är så märkligt. Landet är världens största konsument av marmor, enligt The Daily Mail.
Bin Laden-familjen består av Mohammed Bin Ladins 53 barn. Denne utvandrade till Saudiarabien från Yemen och byggde därefter upp ett enormt industriimperium, som innehåller bland annat världens tredje största byggbolag. Familjens mest kända medlem, terrorgruppen Al Qaeda-ledaren Usama, dödades av amerikanska soldater 2011.

di.se  2014-08-02 

Bling