.

tisdag 28 augusti 2012

Vitruvius

Ev. Marcus Vitruvius Pollio
Var den romerske arkitekten och ingenjör som författade " De architectura libri decem " - Tio böcker om arkitektur.
Vitruvius levde under de första århundradet f.Kr och möjligen en bit in på första århundradet e.Kr.
Det är omdiskuterat i vilken omfattning Vitruvius texter användes praktiskt under antiken. Mellan hans egen tid och renässansen var de kända i olika avskrifter men applicerades aldrig i något praktiskt sammanhang.
Vitruvius argumenterar för att en arkitekt måste vara mer än byggnadskonstruktör. Han måste även ha kunskap i geografi, geologi, geometri och t.o.m musik för att bli framgångsrik.
För renässansen utgjorde de däremot grunden för periodens syn på arkitektur. Vitruvius verk var bland dom som trycktes redan under 1400- talet. Man har ansett att detta kom att utgöra idealet under renässansen och influerade bland annat Leonardo da Vinci, som ritade sin Vitruvianska man efter Vitruvius anatomiska beskrivningar. Vitruvius betydelse kom att bestå fram till upplysningstiden, men under industrialismen och en mer modern syn på arkitektur hade den minskat markant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.