.

fredag 10 augusti 2012

Michelangelos Pietá


Michelangelos
Pietá   1499
Betyder  fromhet, ömhet, barmhärtighet
Skulpur i marmor, finns i Peterskyrkan i Rom

Föreställer en sörjande Jungfru Maria, vid sin döde sons kropp.
Maria framställs som väldigt ung, nästan yngre än Jesus. En teori är att Michelangelo hade sin mor i tankarna när han skapade Jungfru Maria. Michelangelos mor dog när han var bara sex år gammal.
1972 klättrade en sinnessjuk våldsman upp på Pietá och började slå på den med en hammare. Han åsamkade skador på hennes arm och i hennes ansikte. Det var dock möjligt att laga statyn.
Nu förvaras Pietá bakom skottsäkert glas, för att den ska bevaras till kommande generationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.