Prinsesstårtan :)) ?

fredag 17 augusti 2012

Centralperspektiv

Eller enpunktsperspektiv är en teknik inom konsten för att antyda avstånd i målningar och teckningar. Denna form av perspektiv uppfanns av Filippo Brunelleschi i 1400- talets Italien.
Brunelleschi utarbetade ett system varigenom avstånd kunde framställas på ett vetenskapligt mätbart sätt. Nyckeln till detta system låg i iaktagelsen att alla parallella linjer, som löper genom rummet i rät vinkel mot motivet, tycks konvergera i en central ögonpunkt, flyktpunkt i höjd med betraktarens öga. De parallella linjerna kallas ortogonaler och ger ett geometriskt nätverk som definierar bildrummet. Brunelleschis upptäckt kom att höja målarkonsten till vetenskap.
I en landskapsmålning har beroende på placering i landskapet, olika byggnader olika flyktpunkter. Ofta målas då en byggnad i målningen, just med centralperspektivet och ger då en plats att - som det upplevs - vila ögonen på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.