Prinsesstårtan :)) ?

söndag 9 september 2012

Giovanni Lorenzo Bernini / Petersplatsen


Född 7 December 1598 i Neapel, död 28 November 1680 i Rom.
Skulptör, arkitekt, målare och scendekoratör under barockepoken.

Berninis första projekt som arkitekt innebar att utforma en ny fasad till basilikan Santa Bibiana i östra Rom. Relikerna efter Bibiana ( var en romersk kristen, som dödades för sin tro. Romersk - katolska kyrkan vördar henne som martyr och helgon ) hennes mor Dafrosa och syster Demetria, hade under lång tid varit försvunna, men återfanns 1624. Urban den VIII ämnade fira detta genom att renovera kyrkan. Bernini fick även i uppdrag att utföra en staty föreställande den heliga Bibiana.

Berninis mest storslagna arkitektoniska verk är dock Petersplatsen, fullbordad 1667, med sina fyrdubbla kolonnader. Påve Alexander VII gav Bernini i uppdrag att rita platsen som en storslagen förgård till kyrkan. Men den måste planeras så att så många människor som möjligt skulle kunna se påven ge sin välsignelse från benediktionsloggian ( balkong i fasaden till en katedral ) eller från ett fönster i Palazzo Apostolico (  Vatikanstaten - ett komplex av byggnader, däribland några av Katolska kyrkans regeringskontor, en handfull kapell, Vatikanmuseerna och Vatikanbiblioteket )  Piazzans vidsträckta kolonnader är ämnade att omfamna de troende.Platsen närmast kyrkans fasad sluttar som ett scengolv, med sidor utformade så att de skall förstärka fasadens monumentalitet och rikta uppmärksamheten mot den. Berninis skisser vittnar om ett omsorgsfullt studium av proportioner och synvinklar. Dessutom prövade han med kolonner av trä hur hög kolonnaden skulle vara. De troende som deltar i ceremonierna på Petersplatsen befinner sig också i sällskap med en härskara av helgon, som kröner kolonnaden, presiderade av Kristus och apostlarna ovanpå basilikans fasad. Detta väldiga skulpturprogram blev inte färdigt under Berninis livstid, arbetet pågick in på 1720-talet.

Skulptören Bernini

" Den heliga Teresas extas " ( 1647-1652 ) i Cornaro-kapellet i kyrkan Santa Maria della Vittoria på Quirinalen.anses vara ett mästerverk. Skulpturen framställer det spanska karmelithelgonet Teresa av Àvila i meditativ extas. En ängel skall just genomborra hennes hjärta med den gudomliga kärlekens pil :) 
I Cornarokapellet sammanför Bernini skulptur, arkitektur, freskmåleri och stuckatur till en välavvägd helhet.

TritonfontänenFontana del Tritone ( 1642-1643 )
är en fontän på Piazza Barberini ( centralt beläget torg ) i Rom. Fyra akrobatiska delfiner bär upp en stor mussla, på vilken en triton ( ett havsväsen med fiskstjärt ) sitter och sprutar vatten ur en trumpetsnäcka. Inflätade i delfinernas stjärtar finns påvens tiara, Petri nycklar och släkten Barberinis heraldiska vapen. Fontänen hugfäster minnet av att Urban VIII lät reparera Acqua Felice, akvedukten som leder vattnet till Quirinalen. 

Baldakinen ( 1624-1633 ) Peterskyrkan29 meter hög i brons.
Intressant man, som jag vill läsa mer om senare ;)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.